ปลวกคืออะไร

ปลวกมีหลายชนิดเช่น ปลวกดิน,ปลวกไม้,และปลวกใต้ดิน ปลวกใต้ดินสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนเป็นอย่างมาก ปลวกใต้ดินจะสร้างอุโมงค์ดินหรือทางเดินไปตามทิศทางต่างๆจนพบอาหารของมันหรือเดินใต้ดินพื้นบ้านเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณนั่นเอง โดยอาศัยรอยแตกร้าวของอาคารบ้านเรือน รวมทั้งการทรุดตัวของบ้าน อาหารของปลวกคือไม้,พื้นไม้,วงกบ,ประตู,หน้าต่าง,ฝ้าเพดาน,และกองกระดาษเก่าเป็นต้น ส่วนใหญ่คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าปลวกกำลังรุกรานและทำรังในบ้านของคุณจนกระทั่งคุณเจอความเสียหายจากการกัดกินของปลวกแล้ว

กำจัดปลวก
กำจัดปลวก

ปลวกเป็นสัตว์สังคม ปลวกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง โดยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับชื้น ปลวกเป็นแมลงที่ฉลาดสามารถปรับตัวได้ดีในการดำรงชีวิต โดยธรรมชาติปลวกงานจะมีหน้าที่หาอาหารและมีปลวกทหารคอยคุ้มกันอันตราย พวกมันจะทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่รอดและทำงานร่วมกันได้ดีเยี่ยม

อาณาจักรและวงจรชีวิตของปลวกเริ่มขึ้นมักเป็นช่วงหน้าฝน โดยมีแมลงเม่าตัวผู้และตัวเมียบินออกจากรังช่วงพลบค่าเพื่อมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธ์จากนั้นแมลงเม่าจะสลัดปีกทิ้งไป แมลงเม่าจะเจาะลงไปสร้างรังใต้ดินในบริเวณที่มีแหล่งอาหารและมีความชื้น แมลงเม่าจะปรับสภาพดินเป็นที่อยู่ของพวกมันแล้วประมาณ2-31วัน จึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวและจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จะฟักมาเป็นตัวอ่อนและจะเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย  ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวกไม่มีปีกและเป็นหมันมีสารฟีโรโมนหรือสารที่ผลิตออกมาจากทางทวารหนักของราชินีปลวก สารนี้จะเป็นตัวกำหนดเพื่อให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่างๆคือ ปลวกงาน,ปลวกทหาร และบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญเติบโตไปเป็นปลวกที่มีปีกสั้น ไม่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในช่วงเจริญพันธ์ เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์จะโตกลายเป็นแมลงเม่านั่นเอง ปีกจะยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธ์ต่อไป และตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตเป็นปลวกวรรณะสืบพันธ์ทำหน้าที่ผสมพันธ์และออกไข่เพิ่มจำนวนประชากรหากราชาหรือราชินีปลวกของรังถูกทำลายไป

ปลวกคืออะไร
ปลวกคืออะไร

คุณสามารถสังเกตเห็นการรุกรานของปลวกสู่อาคารบ้านเรือนของคุณ

1.ทางเดินปลวกมีลักษณะคล้ายถ้าดินเล็กๆ เป็นแนวยาวเหนือพื้นดินขึ้นมาตามผนังบ้านทางเดินเหล่านี้คือทางเดินของปลวกงานยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งบ่งบอกว่ามีจานวนขนาดปลวกมากขึ้นเท่านั้น

2.อุโมงค์ใต้ดินปลวกบางชนิดก็ไม่ได้ทำท่อทางเดินแต่พวกมันจะทาอุโมงค์ใต้ดินไว้สำหรับลำเลียงอาหาร อาจจะอยู่ลึกจากดินลงไปมากกว่า1ฟุตโดยมีรัศมีประมาณ50ซม.

3.ต้นไม้รอบบ้านมีโพรง ส่วนใหญ่จะเป็นปลวกชนิดที่อยู่ใต้ดิน มันจะสร้างอาณาจักรอยู่ใต้ต้นไม้หรือบริเวณรากไม้

4.ดินเป็นกอง เมื่อปลวกกินเนื้อไม้ในบ้านมันจะผลิตโคลนขึ้นมาบนพื้นผิวไม้

5.เสียงปลวกแทะกัดไม้

6.กองขี้ปลวกรอบบ้าน ขี้ปลวกที่อยู่รอบบ้านจะมีลักษ

ณะเป็นเม็ดดินเล็กๆ

7.ปีกของปลวก ถ้าคุณพบปีกแมลงจำนวนมากหลุดร่วงโดยเฉพาะตามกองไม้นั่นแสดงว่าปลวกกำลังรุกรานบ้านของคุณ

8.รังที่ต้นไม้ ปลวกบางชนิดสร้างรังในโพลงไม้บริเวณรากหรือลำต้น

ควรหมั่นตรวจสอบบริเวณอาคารบ้านเรือนของคุณไม่ว่าจะเป็นรอยคอนกรีตแตกร้าวเล็กๆ,บริเวณรอบบ้านที่พื้นทรุดตัวลง,เศษไม้รอบบ้านและในสวน,เศษไม้ใต้แผ่นหินหรือระเบียงบ้าน,หรือไม้อัดและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้หรือไม้อัด,บริเวณภายในภายนอกบ้านที่มีแหล่งความชื้น ,ทางระบายน้าเพราะเมื่อใดที่ปลวกรุกรานเข้ามาในอาคารบ้านเรือนของคุณพวกมันจะทำลายก่อให้เกิดความเสียหายกัดกินอาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมากมายเลยทีเดียว  ปลวกเป็นแมลงตัวเล็กทีมีมานานกว่า250ล้านปีมาแล้ว ปลวกมีวงจรชีวิตตามธรรมชาติของสายพันธ์ของมันคือกัดกินหาอาหารและผสมพันธ์เพื่อขยายประชากรของมัน  ประโยชน์ของปลวกพวกมันช่วยย่อยสลายไม้,เศษไม้ต่างๆ มูลสัตว์ ซากสัตว์ให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน  แต่น่าเสียดายที่มนุษย์เราต้องสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นดินและบ้านต้องใช้วัสดุที่ทำจากไม้ในการสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ยิ่งถ้าเป็นบ้านเก่าคุณควรต้องหมั่นดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามารุกรานกัดกินและทำลายสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของคุณ